Nader bodemonderzoek

Waarom

Indien er tijdens een verkennend bodemonderzoek verontreinigingen worden aangetroffen kan een nader bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Op basis van de voorgaande onderzoeken wordt een strategie bepaald om de ernst en omvang van een mogelijke grond- en/of grondwaterverontreiniging vast te stellen.

Hoe

Door middel van het boren in een uitgezet raster, met als middelpunt de aangetoonde bodemverontreiniging, worden diverse boringen gezet. In alle windrichtingen wordt onderzocht om de grenzen van de verontreiniging op te zoeken. Ook dient de verontreiniging in de diepte te worden afgeperkt.

Afhankelijk van de omvang en ernst van de aangetoonde bodemverontreiniging kan een sanering van de bodem noodzakelijk zijn. Als er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging dienen er in de meeste gevallen sanerende maatregelen genomen te worden. Een en ander is afhankelijk van het gebruik van het onderzoeksterrein en de spoedeisendheid van de sanering.

Enkele criteria/voorbeelden:

  • Omvang grondverontreiniging >25m3, is een ernstig geval
  • Omvang grondwaterverontreiniging >100m3, is een ernstig geval
  • Immobiele verontreiniging (bijvoorbeeld zware metalen) is doorgaans niet spoedeisend
  • Immobiele verontreinigen onder gebouwen met een duurzame afdeklaag (zoals beton) zijn doorgaans niet spoedeisend
  • Mobiele verontreiniging (bijvoorbeeld olie/benzine) is mogelijk spoedeisend
  • Toplaag (actuele contactzone) verontreinig op gevoelige plaats (school/moestuin etc.) is mogelijk spoedeisend
  • Diepe verontreinigingen doorgaans niet spoedeisend

Planning

Afhankelijk van het aantal fases, de omvang en type verontreinigingen duurt een nader bodemonderzoek gemiddeld twee tot vier weken.

Richtlijnen/Normen

Het nader onderzoek wordt uitgevoerd conform NTA 5755, Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging