Grondwatermonitoring (grondwaterstand peilen)

Waarom

Bij diverse vergunningen zoals bouw of onttrekkingsvergunningen bestaan er risico’s voor de omgeving. Bij het onttrekking van grondwater wordt veelal de grondwaterstand in de hele omgeving verlaagt. Dit kan voor schade aan omliggende panden zorgen. Een monitoring van de grondwaterstand is dan van belang.

Hoe

Enkele weken voor de start van de grondwateronttrekking worden rondom de locatie peilbuizen geplaatst. Deze buizen gaan tot ruim onder de maximale diepte van de onttrekkingspomp. Van belang is voor de start van de grondwateronttrekking enkele metingen van de grondwaterstand te verrichten deze worden 0-metingen genoemd en dienen als referentiekader bij de grondwateronttrekking.

Vervolgens meten wij de grondwaterstanden zo vaak als nodig in. Bij Amsterdamse onderkeldering gebeurt dit in de meeste gevallen twee keer per week. Bij grootschalige projecten of bij gevoelige bebouwing kan dit worden opgevoerd tot dagelijks.

APS milieu B.V. fungeert als onafhankelijke partij, hierdoor heeft u de zekerheid van een eerlijke metingen. Zo ontstaan nooit een discussie dat u als opdrachtgever wordt verdacht van sjoemelen met gegevens.