AP04 (partijkeuring)

Waarom

Bij veel graafwerkzaamheden komt grond vrij welke overtollig wordt. Deze grond mag niet elders worden toegepast zonder bijbehorende AP04 partijkeuring. Door middel van een AP04 partijkeuring wordt de kwaliteit van de partij grond vastgesteld. Op basis van de uitkomst mag deze worden toegepast op gebieden welke aan dezelfde kwaliteit voldoen, vaak op basis van een bodemkwaliteitskaart. De ontvangende bodem mag nooit van betere kwaliteit zijn dan de toe te passen grond.

De volgende bodemkwaliteitsklasse worden onderscheiden:

  • AW2000 | grond vrij toepasbaar
  • Kwaliteitsklasse wonen | toepasbaar in gebieden met bodemfunctieklasse wonen
  • Kwaliteitsklasse industrie |  toepasbaar in gebieden met bodemfunctieklasse industrie
  • Niet toepasbaar | nooit toepasbaar

Hoe

Om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van een partij grond dient er in standaard situatie 2 * 9 kg aan monstermateriaal te worden verzameld in twee monsteremmers. De beide monster worden apart geanalyseerd. De analyseresultaten mogen niet te ver uit elkaar liggen, dit waarborgt een goede monstername met uiteindelijk een representatief resultaat.

De 18 kg wordt verzameld door middel van 100 grepen, elke greep staat gelijk aan een halve meter boortraject. Elke greep weegt ongeveer 180 gram.

Als voorbeeld bij een partij met een oppervlakte van 500m2 en een hoogte van 2,5 meter. Hier moeten 20 boringen worden gezet waarbij bij elke boring 5 grepen genomen kunnen worden. De grepen worden om en om aan één van de twee duplomonsters toegevoegd.

Planning

Binnen een week na opdracht wordt het eerste veldwerk uitgevoerd.

De analyses zijn 6 werkdagen na het veldwerk bekend, de rapportage volgt spoedig daarna.

Complete doorlooptijd ligt doorgaans tussen de 2 en 3 weken.

Richtlijnen/normen

Partijkeuringen vallen onder de BRL1000 Monsterneming voor Partijkeuringen, VKB protocol 1001 monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie