Aanvragen vergunningen (opstellen saneringsplannen/evaluatieverslagen)

Als er een bodemverontreiniging aanwezig is dan moet er soms worden gesaneerd, hiervoor zijn verschillende criteria. Belangrijk is de spoedeisendheid, een olieverontreiniging kan zich bijvoorbeeld ongewenst verspreiden terwijl een verontreiniging met bijvoorbeeld zink minder kwaad kan op een braakliggend terrein wat niet in gebruik is als op een kinderspeelplaats.

In het beginsel mogen er geen actuele humane-, ecologische,- en/of verspreidingsrisico’s zijn. Verder speelt de ernst nog een rol, een niet ernstig geval hoeft niet gesaneerd te worden, dit is het geval bij minder dan 25 m3 grondverontreiniging en minder dan 100 m3 grondwaterverontreiniging.

Maar ook als er geen saneringsdoelstellig is maar er slechts gegraven moet worden voor bouwwerkzaamheden (bouwput of kelder) dan valt dit onder de noemer sanering.

Voor bovenstaande graafwerkzaamheden is altijd een vergunningen nodig. Dit kan in de vorm van een saneringsplan of een BUS-melding. De BUS-melding is een versimpelde methode om snel en goedkoop een vergunning te verkrijgen voor uniforme gevallen van bodemverontreiniging. De BUS-melding is uitermate geschikt voor het graven van bouwputten en of kelders.

De proceduretijd van een BUS melding bedraagt 5 werkdagen (categorie tijdelijk uitplaatsen) tot 5 weken (categorie immobiel/mobiel).

Voor niet uniforme gevallen van bodemverontreiniging dient een saneringsplan te worden opgesteld de proceduretijd van een saneringsplan bedraagt 15 weken.