Bodemonderzoek

Hieronder treft u een greep uit de werkzaamheden welke wij verrichten. Uiteraard kunnen we ook andere zaken op het gebied van bodem verrichten, neemt u hiervoor contact met ons op. Wij zullen u dan een passend en vrijblijvend advies geven.
Historisch onderzoek (NEN 5725)
Verkennend bodemonderzoek (NEN5740) 
ARVO (Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend Onderzoek)
Nader bodemonderzoek (NTA 5755)
Asbestonderzoek (NEN5707)
Partijkeuring (AP04)
0-situatie onderzoek /Eind situatie onderzoek (NEN5740)
Tank onderzoek (boot/NEN5740)
Milieukundige begeleiding (MKB, BRL 6000)
Grondwatermonitoring
Nazorg van bodemsaneringen
Aanvragen vergunningen (BUS/RUS meldingen, saneringsplannen)
Second opinion
Veiligheidskundige begeleiding

Hieronder treft u een greep uit de werkzaamheden welke wij verrichten. Uiteraard kunnen we ook andere zaken op het gebied van bodem verrichten, neemt u hiervoor contact met ons op. Wij zullen u dan een passend en vrijblijvend advies geven.