APS-MILIEU BV VOOR AL UW BODEMONDERZOEKEN

APS Milieu B.V. is een milieukundig adviesbureau welke zich al ruim 18 jaar bezig houdt met advies en onderzoek op het gebied van bodem. Sinds 2008 zijn wij gecertificeerd voor ISO 9001 en voor de procescertificaten: 
BRL 1000 Monsterneming voor partijkeuringen;
BRL 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek;
BRL 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg.
Hiermee weet u zeker dat u met ons een betrouwbare partner heeft bij wie de kwaliteit vooropstaat.
Naast kwaliteit vinden wij het belangrijk dat opdrachten snel en servicegericht worden uitgevoerd tegen een gunstige prijsstelling. Vanaf het eerste tot het laatste contact zetten wij ons voor 100% in om uw opdracht uit te voeren en uw eventuele problemen op te lossen, bij ons houdt het niet op na het rapporteren. 
Ons streven is om u te ontzorgen. Dit doen we door bijvoorbeeld het eventuele vervolgproces te begeleiden. Of uw vragen te beantwoorden.
U kunt bij ons terecht voor alle mogelijk vormen van bodemonderzoek denk hierbij aan:
Historisch onderzoek (NEN 5725)
Verkennend bodemonderzoek (NEN5740) 
ARVO (Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend Onderzoek)
Nader bodemonderzoek (NTA 5755)
Asbestonderzoek (NEN5707)
Partijkeuring (AP04)
0-situatie onderzoek /eind situatie onderzoek (NEN5740)
Tank onderzoek (boot/NEN5740)
Milieukundige begeleiding (MKB, BRL 6000)
Grondwatermonitoring
Nazorg van bodemsaneringen
Aanvragen vergunningen (BUS/RUS meldingen, saneringsplannen)
Second opinion
Veiligheidskundige begeleiding
Wij werken landelijk maar zijn voornamelijk actief in Amsterdam.  Hier ligt dan ook onze expertise.
Door onze directe contacten met de diverse binnen en buitendienstmedewerkers van de dienst milieu en bouwtoezicht Amsterdam (DMB) kunnen we snel schakelen, waar u als klant uiteindelijk van profiteert.

APS Milieu B.V. is een milieukundig adviesbureau welke zich al ruim 18 jaar bezig houdt met advies en onderzoek op het gebied van bodem. Sinds 2008 zijn wij gecertificeerd voor ISO 9001 en voor de procescertificaten: 

  • BRL 1000 Monsterneming voor partijkeuringen;
  • BRL 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek;
  • BRL 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg.

Hiermee weet u zeker dat u met ons een betrouwbare partner heeft bij wie de kwaliteit vooropstaat.

Naast kwaliteit vinden wij het belangrijk dat opdrachten snel en servicegericht worden uitgevoerd tegen een gunstige prijsstelling. Vanaf het eerste tot het laatste contact zetten wij ons voor 100% in om uw opdracht uit te voeren en uw eventuele problemen op te lossen, bij ons houdt het niet op na het rapporteren. 

Ons streven is om u te ontzorgen. Dit doen we door bijvoorbeeld het eventuele vervolgproces te begeleiden. Of uw vragen te beantwoorden.

U kunt bij ons terecht voor alle mogelijk vormen van bodemonderzoek denk hierbij aan:

Wij werken landelijk maar zijn voornamelijk actief in Amsterdam.  Hier ligt dan ook onze expertise.Door onze directe contacten met de diverse binnen en buitendienstmedewerkers van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied locatie Amsterdam (voorheen dienst milieu en bouwtoezicht Amsterdam (DMB) kunnen we snel schakelen, waar u als klant uiteindelijk van profiteert.